Úspěšný start nové sezóny 2021/2022

První červené světlo na startovacím semaforu, druhé, třetí, čtvrté a nakonec páté. Všechny semafory rázem zhasly. START! Ani jsme se nenadáli a start nové sezóny Formule Student se stal skutečností.

Nová sezóna znamená nové výzvy, kterým musí celý náš tým čelit. Jako každý rok, tak i letos nás neminou změny, které byly zařazeny do soutěže Formula Student. Proto jsme se rozhodli zúčastnit soutěží pouze s autem, které bude poháněno čistě na elektrický pohon. To zajistí 2 motory, které budou umístněné na zadní nápravě.  

Další novinkou v sezóně 2021/22 bude disciplína driverless, ve které bude muset umět auto bez jezdce samo projet přes vytyčenou trať. Na základě toho byl zacílen i náš nábor na nové členy, kde jsme sáhli zejména do řad studentů z Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Vysoký zájem nás mile překvapil. Počet členů tak stoupl na číslo 78. Uvidíme, kolik členů týmu vydrží až do konce sezóny v tomto napjatém a vysokém tempu.

Na to, aby byla naplněna podstata a vůbec umožněno fungování celého tohoto projektu, nemůžeme zapomínat na propagaci našich čtyřkolových monopostů s cílem oslovit co nejvyšší počet nových sponzorů. Proto jsme se rozhodli aktivně zúčastnit více výstav, či veletrhů, kde jsme vystavovali své 2 loňské Dragony se spalovacím a elektrickým pohonem. Z nejvýznamnějších zmíníme akci e-Salon: Veletrh čisté mobility, který se uskutečnil ve dnech 11.11. – 14.11.2021 v Praze a 62. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se konal od 8.11. – 12.11.2021 v Brně. Rovněž se snažíme neustále zlepšovat i propagaci na našich sociálních sítích, kde zkoušíme neustále nové a modernější techniky či trendy. Seznam potenciálních nových partnerů a sponzorů se nám na základě toho navyšuje, a tak se každý týden setkávají s našimi lídry jednotlivých sekcí. Samozřejmě vše pod dohledem pandemických opatření.  

Čas je však neúprosně rychlý, a proto je nutné se každým dnem posouvat blíže a blíže k vytouženému záměru tohoto projektu. Náš tým dosud zorganizoval 4 víkendové eventy s názvem Design challenge, kde se setkaly celé sekce týmu. Na jednotlivých designérských a technologických nápadech tak mohli pracovat společně. Výzvou sezóny je najít dokonalý soulad mezi řešením nových technologií souvisejících s elektrickým pohonem vozidla. Dosažení značného posunu tak bylo zaručeno…

Na závěr chceme poděkovat všem našim partnerům, sponzorům a fanouškům, kteří nás podporují a stojí při nás i nadále v tomto nelehkém období zapříčiněné pandemií Covid-19. Doufáme, že se situace nezhorší a nebudeme opět nuceni přestat se setkávat kontaktně na naší dílně. Přejeme Vám touto cestou hlavně hodně zdraví.

S pozdravem

Váš tým TU Brno Racing