FORMULE STUDENT

Formule Student (FS), je evropskou odnoží původně americké soutěže Formula SAE. Jedná se o prestižní soutěž univerzitních týmů složených ze studentů bakalářského a magisterského studia. Počátky soutěže sahají až do roku 1981, kdy myšlenka závodů univerzit vznikla v USA. Do Evropy se dostala o 17 let později. Avšak závody se nekonají pouze na těchto kontinentech. Kromě vybraných amerických a evropských států je soutěž pořádána také v Brazílii, Japonsku, Indii nebo Austrálii. Celkově se závodů účastní přes 800 týmů z celého světa. Není proto potřeba zdůraznit, jak důležitou roli sehrává účast na takovémto závodu v ratingu a prestiži celé univerzity.

Cíl soutěže zůstává každým rokem nezměněn. Kromě získání cenných zkušeností účastníků a navázání přátelských kontaktů s kolegy ze zahraničí je hlavním cílem ukázat světu schopnost postavit vlastní jednomístné závodní auto, které musí být dobře ovladatelné, výkonné, spolehlivé a zároveň bezpečné. Úkolem každého týmu je sehnat si veškeré prostředky na tak náročný úkol, jakým stavba závodního speciálu bezpochyby je.

Vítězný tým každého závodu je určen na základě bodového hodnocení ze statických a dynamických disciplín. Je samozřejmé, že nejen kvalita vozu ale také kvalita a zručnost samotného závodníka sehrává na okruhu velkou roli.