VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Tým TU Brno Racing funguje pod záštitou Vysokého učení technického v Brně. V současné době studuje na VUT více jak 24 tisíc studentů. VUT v Brně nabízí studium na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech.