TU BRNO RACING

Náš konstrukční tým TU Brno Racing je tvořen převážně studenty Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Odborné podpory a konzultací se nám dostává jak od studentů doktorandského programu, tak od vedoucích pracovníků ústavu či externích odborníků z automobilové praxe.

Naším hlavním cílem je především navrhnout a zkonstruovat jednomístné závodní vozidlo pro účast v mezinárodních soutěžích pořádané v různých koutech světa. Nicméně nutno poznamenat, že nejen tato motivace pohání náš závodní tým kupředu – rovněž touha po poznání, nabírání zkušeností v oboru či práce v perspektivním kolektivu je pro nás osobním motorem k dosažení tohoto cíle – zrealizovat vůz a být dobrým týmem!

Nejsou to jen naši výborní konzultanti, kteří nám napomáhají k dojetí do cíle, ale stejně tak vážení sponzoři a partneři, s jejichž finanční či hmotnou podporou je realizace naší práce o to více schůdná. Proto jim děkujeme!