Contacts

Faculty Advisor
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
Telephone:  +420 775 924 435
E-mail: janousek@tubrnoracing.cz

Team leader
Marek Viktořík
Telephone:  +420 777 764 432
E-mail: Marek.Viktorik@vutbr.cz

Technical leader
Tomáš Velfl
Telephone: +420 605 304 862
E-mail: Tomas.Velfl@vutbr.cz

Marketing & PR Leader
Michaela Svobodová
Telefon: +420 721 616 217
E-mail: michaela.svobodova@mail.muni.cz

Chassis Leader

Jan Kozelek

Telefon: +420 604 171 380

E-mail: Jan.Kozelek@vutbr.cz

 

Aerodynamics leader

Ondřej Pelánek

Telefon:  +420 605 176 028

E-mail: Ondrej.Pelanek@vut.cz

 

Software & Driverless Leader

Matej Kaňuch

Telefon:  +420 608 135 952

E-mail: xkanuch@mail.muni.cz

Electric Powertrain Leader

Ondrej Kardoš

Telefon: +421 949 097 047

E-mail: Ondrej.Kardos@vutbr.cz

 

Suspension Leader

Michal Baráni

Telefon:  +421 949 081 330

E-mail: Michal.Barani@vutbr.cz

 

Drivetrain & Cooling Leader

Samuel Jesenský

Telefon:  +421 903 059 938

E-mail: Samuel.Jesensky@vutbr.cz

Address
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno, Czech Republic

You can contact us on e-mail: tubrnoracing@gmail.com or use a form below: